Trong khoảng CHIVALL+ Quần jean nhà chế tạo

CHIVALL+ Quần jean nhà chế tạo Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn.
CHIVALL+ Quần jean Nhà máy.
DDDD nhà chế tạo / DDDD Nhà máy /

Adres: Room 812, 16/F, Bank of America Tower,
12 Harcourt Road, Central, Hong Kong

Tel: +852-3256635
Fax: +852-3256636
E-mail: sinoboss@hotmail.com